You don't have javascript enabled. Good luck with that.
فراموشی رمز عبور
هفتمین نمایشگاه بین المللی صنعت برق
اتمام نمایشگاه

نمایشگاه مجازی نمایشگاه مجازی صنعت برق

معاون وزير در بازديد از نمايشگاه برق مطرح كرد: ظرفيت 20 ميليارد دلاري صادرات خدمات فني-مهندسي در صنعت برق

معاون وزير در بازديد از نمايشگاه برق مطرح كرد: ظرفيت 20 ميليارد دلاري صادرات خدمات فني-مهندسي در صنعت برق

امیدواریم با ساخت محل جدید نمایشگاه های استان، فضای بهتر و وسیع تری برای نمایش این توانمندی ها فراهم شود تا تولیدات داخلی در فضایی مناسب تر معرفی و عرضه شوند. 

گزارش کلی نمایشگاه

19
مجموعه عضو
18
خبر
11
تصویر

نظرسنجی